Skip to content

Ontdek

In Brilliant Business werken we samen aan schitterend ondernemerschap in de Westelijke Mijnstreek. Dat is waar we voor staan en waar we voor gaan.

Voor jou

Wil je een bedrijf starten of je onderneming uitbreiden? Zoek je werk? Ben je nieuwsgierig naar opleidingsmogelijkheden? Dan ben je op de juiste plek. Heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op.

Actueel

Hier vind je actuele informatie over het bedrijfsleven in de Westelijke Mijnstreek, innovaties, nieuwe vacatures, aankomende events en meer. Aan de meest in het oog springende bedrijven reiken wij jaarlijks de Brilliant Business Awards uit.

Duurzaam

Duurzaamheid: onze gezamenlijke missie

De regio bevindt zich qua duurzaamheid in de hoogste versnelling. Ambitieus als wij zijn, moeten we een voortrekkersrol nemen om de mondiale klimaatdoelstellingen te behalen. In de Westelijke Mijnstreek werken gemeenten samen aan de Regionale Energie Strategie, waarin ook de verbinding wordt gezocht met de Euregio. Een schone CO2-neutrale regio is ons gezamenlijk uitgangspunt.

Industrie als vliegwiel voor duurzame ontwikkeling

De chemische industrie is een belangrijke sector met kansen voor circulair gebruik van grondstoffen. Chemelot is hiervoor bij uitstek geschikt omdat het behoort tot de top-vijf industriële clusters in Nederland met grote energie-intensieve bedrijven. De duurzame toekomst is vastgelegd in een masterplan dat van Chemelot de meest duurzame, veilige en competitieve chemiesite van Europa moet maken. Duurzaam economisch groeipotentieel, duurzame energie en samenwerking met overheden zijn essentieel om dat te verwezenlijken. Naast chemie zijn er talloze ondernemers die duurzaam pionieren. Een mooi voorbeeld is Nedlin, dat in Elsloo de meest duurzame industriële wasserij van Europa bouwt. Onderscheiden als Limburgse Ondernemer van het jaar 2021 zal de wasserij geen water lozen op het riool en de CO2-uitstoot halveren. 

Clean Energy Hubs: de tankstations van de toekomst

Clean Energy Hubs zijn de ‘tankstations van de toekomst’ voor het goederenvervoer. Een dekkend netwerk van regionale hubs kan de vervoerssector een flinke boost geven in de richting van schoner transport door het aanbod van elektrische laadpunten, biobrandstoffen, HVO, CTL, CNG, bio LNG en mogelijk waterstof.
Bedrijventerrein Holtum Noord is in beeld als Clean Energy Hub in combinatie met functies en services zoals een truckparking. Met zijn overslagcapaciteit is Holtum Noord een uitstekende locatie voor modal shift. Op Holtum Noord liggen kansen voor de ontwikkeling van een energiesysteem met opwekking, distributie en opslag van duurzame energie.
Samen met de opwekking van duurzame energie langs de corridor A2 en de overige logistieke terreinen, biedt de regio collectieve faciliteiten voor het vervoer, economische clusters en omliggende woongebieden.

Duurzame woongebieden blijven niet achter

Maar niet alleen de industrie in de regio zet vol in op verduurzaming. De woonwijk Limbrichterveld in Sittard-Geleen is een landelijke proeftuin op het gebied van aardgasvrij maken van woningen. Driekwart van alle woningen in deze wijk is momenteel van het gas af en wordt verwarmd met restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard en SABIC’s naftakraker Olefin 4 op Chemelot. Dit noemen we Het Groene Net. Dit is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken gebruikt om woningen en gebouwen in het hart van de Westelijke Mijnstreek te verwarmen. Het Groene Net levert een belangrijke bijdrage in de energietransitie. Met een beoogde besparing van 26 miljoen m3 aardgas (een vermindering van 47.000 ton CO2) kan het Groene Net zelfs een van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland worden.

Ambitieus naar een duurzame toekomst

Met een doelstelling van 1,1 tot 1,9 terra wattuur aan opwekking van groene energie in 2030, geeft de Westelijke Mijnstreek een duidelijk statement af. Samen met inwoners wordt gekeken welke plekken geschikt zijn voor het realiseren van windmolens en zonneparken. In de Regionale Energie Strategie staat dat de voorkeur voor het plaatsen van wind- en zonneparken uitgaat naar de randen van stedelijke gebieden, grootschalige bedrijventerreinen en grensgebieden waar, vlak over de grens, al windmolens staan.

Er is meer...

Een groeibriljant in economie en innovatie

Het bedrijfsleven floreert in de Westelijke Mijnstreek met de vooruitstrevende samenwerking van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Dit is Brilliant Business! Geankerd in Zuid-Limburg gaat onze samenwerking verder in de Euregio, in Europa. Onze regio is zelfs wereldspeler in meerdere disciplines!

Bedankt voor je nominatie!

We hebben je een bevestigingsmail gestuurd met daarin meer informatie over het nominatieproces. Houd onze social media kanalen in de gaten voor alle nieuws over de Brilliant Business Awards 2023.